Магията на Мездра

Programme of Municipal Fest – "The Magic of Mezdra" 04-05 May 2017

Програма

за

Общински фестивал „Магията на Мездра”2017 г.

 

 

4.05.2017 г. (четвъртък) - 17.00 ч.

Откриване на Общински фестивал „Магията на Мездра 2017”

пл. „България”, при лошо време в сградата на общинска администрация

 

 

5.05.2017 г. (петък) - 10.00 ч.

Концерт на възпитаници на детските градини от Общината

пл. „България”, при лошо време в Дом на железничаря

 

5.05.2017 г. (петък)  - 17.00 ч.

 Концерт на ученици и младежи до 29 години

пл. „България”, при лошо време в Дом на железничаря

Място: пл. ”България”