Магията на Мездра

Конкурс за изобразително изкуство

"Долната пътека", Ивелина Ивова


"Руини", Кристина Котларска


"Сцена на вековете", Теменужка Маринова


"Таран", Албена Василева


"Поглед отгоре", Рени Митева


"Реката и крепостта", Теменужка Маринова


"Ъгълът", Иво Ангелов