dsc_4799.jpg
dsc_4799.jpg
dsc_4817.jpg
dsc_4817.jpg
dsc_4881.jpg
dsc_4881.jpg
dsc_4856.jpg
dsc_4856.jpg
dsc_4902.jpg
dsc_4902.jpg
dsc_4883.jpg
dsc_4883.jpg

Магията на Мездра

„Магията на Мездра” даде началото на майските празници в община Мездра

"Магията на Мездра" продължава!

Общински фестивал "Магията на Мездра '2017" е утвърждаващ се  регионален форум, който притежава потенциала да промени и променя в положителна посока облика на гр. Мездра и активно да  привлича творци/публика от различен тип поколения и етноси; да развива културния и етнически диалог; да развива културния и фестивален туризъм; да развива културния маркетинг на града; да надгражда културните традиции и да развива творческата идентичност на града; да развива социалния „достъп“ до култура;