Магията на Мездра

Какво целим с Фри фест ”Магията на Мездра”

Общата цел на проетка е повишаване ролята на културата като двигател на процеса на обновление и развитие на община Мездра, на културното наследство като мощно средство срещу социалната изолация и постигане на равнопоставеност на културната идентичност в процеса на социалната интеграция на различни социални, етнически и възрастови групи на населението на общината, както и осигуряване на подходяща, рентабилна и отговаряща на изискванията културна инфраструктура.

Първи ден на Магията на Мездра