Магията на Мездра

Пресконференция за публично представяне на Проект: Фестивал на изкуствата: „Free fest „Магията на Мездра”

На 24 април бе проведена пресконференция, на която официално бе представен проекта „Free fest „Магията на Мездра”. Проектът се изпълнява от Община Мездра по ОП „Регионално развитие” на ЕС. 

Според  Нели Драганова, управител на „Триера Комюникейшънс”, стана ясно, че основната цел на проекта е повишаване и промотиране ролята на културата като двигател на процеса на обновление и развитие на община Мездра, на културното наследство като мощно средство срещу социалната изолация и постигане на равнопоставеност на културната идентичност в процеса на социалната интеграция на различни социални, етнически и възрастови групи от населението, както и осигуряване на подходяща, рентабилна и отговаряща на европейските изисквания културна инфраструктура.

Фестивалът на изкуствата „Free Fest: Магията на Мездра” ще се проведе в началото на майските празници на културата и ще има две издания - през 2014 и 2015 г. Събитието е културна платформа за постигане на синергия между традиционните и новите жанрове изкуства, символично представени чрез „Музите на съвременните изкуства“ и „Музите на традиционните изкуства“. За всяка муза ще бъдат обособени артистични зони, където в продължение на няколко дни музиканти, певци и танцьори ще предават опита си на колегите си аматьори.

Първи ден на Магията на Мездра