Магията на Мездра

Защо Фри фест ”Магията на Мездра”

Специфична цел/и на проекта

Обновяване и обогатяване на културния живот чрез организиране и промотиране на Фри фест ”Магията на Мездра” като фактор за изграждане на идентичността и неповторимостта на населените места в Община Мездра;

Създаване на нови форми на културни изяви чрез съчетаването на старите традиции на народното творчество с певческо, танцово и други форми на съвременното изкуство, което, по своята същност, е иновативно и ще привлече младите като нова публика и участници в събитието.

Първи ден на Магията на Мездра