Магията на Мездра

Важна информация

Поради влошаване на метеорологичната обстановка, предвидените за провеждане на открито концерти ще се проведат в сградата на ресторант „Родина” на 3 май 2016 г. – от 19.00 – 21.00 ч. и в сградата на Дом на културата на железничаря на 4 май 2016 г. – от 20.00 - 21.30 ч.,  на 5 май 2016 г. – от 20.00 - 21.30 ч. и на 6 май 2016 г. – от 19.00 - 20.30 ч. 

Първи ден на Магията на Мездра